Atolyeler – eski

Spolin Atölyesi’nde Neler Üzerinde Çalışacaksınız?

Başlangıç seviyesi atölye çalışmaları Viola Spolin’in “Improvisation For The Theater” kitabının ilk bölümündeki çalışmaları içerir. İlk 3 günden sonra program doğaçlamanın doğası gereği grubun kendine has karakterine ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.

Duyu farkındalığı ile başlayan çalışmaları grupça ve bireysel olarak yapılacak egzersizler takip eder. Oyuncu ‘Boşluk’, ‘Fizikselleştirme’, ‘No Motion’ gibi kavramlarla tanışarak atölye çalışması boyunca adım adım ilerler. Çalışma boyunca grup yeni Spolin oyunları ile tanışır. Spolin Doğaçlaması kişinin alışagelmiş toplumsal kalıpları kırıp kendi potansiyelini bularak yaratıcılığını keşfetmesini ve bu yolla kendini ifade edebilmesini amaçlar. Bu yönüyle teknik aynı zamanda bir kişisel gelişim yöntemi sayılabilir.

SPOLIN-IST başlangıç seviyesindeki çalışmalara katılanlarla SPOLIN İKİ ve SPOLIN ÜÇ atölyeleri ile ileri seviyede Spolin Doğaçlaması derslerine devam etmektedir. İleri düzeydeki çalışmalara katılan oyuncular SPOLIN-IST Performans Projesine seçilebilir, tiyatro sinema ve TV dünyasına yön veren birçok oyuncu, yönetmen ve yazar yetiştiren bu ekolün bir parçası olma şansına sahip olabilirler.

SPOLIN ATÖLYESİ’ne şimdiye kadar kimler katıldı?
• Oyuncular
• Oyunculuk hocaları
• Doğaçlamacılar
• Konservatuar sınavlarına hazırlanan oyuncu adayları
• Yaratıcı Drama ve Drama öğretmenleri
• Yönetmenler
• İmpro ile ilgilenen performansçılar
• İş dünyasında kendini ifade etmekte zorluk çektiğini düşünenler
• Senaristler
• Reklamcılar
• Yaratıcılık ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirmek isteyenler
• Yaşam ve yönetici koçları